Klimatyczna bzdura roku

Zmiana klimatu Ziemi to zjawisko doskonale znane nie tylko naukowcom. Jak dowiedziono na różne sposoby, mamy dziś do czynienia z globalnym ociepleniem, a jego przyczyną jest spowodowany przez ludzi wzrost koncentracji gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla i metanu) w atmosferze. Mimo to wciąż zdarza się, że uczestnicy debaty publicznej negują podstawowe, potwierdzone naukowo fakty na temat klimatu, lub dzielą się własnymi wymysłami nie znajdującymi oparcia w faktach. 

Wypowiedzi tego typu komentujemy co jakiś czas na łamach serwisu Nauka o klimacie. Co roku zapraszamy też Internautów do głosowania w plebiscycie Klimatyczna bzdura roku. Biorą w nim udział wprowadzające w błąd lub świadczące o ignorancji stwierdzenia na temat klimatu, które padły w mediach polskojęzycznych w minionym roku.

W ósmej edycji plebiscytu Klimatyczna bzdura roku (2021) zwyciężyła wypowiedź Marka Suskiego: Nasze lasy i nasze zielone uprawy pochłaniają więcej niż emitujemy CO2. Jej treść zupełnie nie zgadza się z tym, co wykazuje w swoich raportach Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). W 2019 roku Polska wyemitowała według KOBiZE ok. 319,5 mln t CO2, z czego lasy wraz z uprawami pochłonęły jedynie ok. 17 mln ton CO2 – czyli mniej więcej 5% całkowitych emisji naszego kraju. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jaką rolę w pochłanianiu dwutlenku węgla pełnią lasy, zajrzyj do naszych krótszych i dłuższych artykułów na ten temat.

Poniżej pełna lista bzdur uwzględnionych w tegorocznym plebiscycie, w kolejności od największej do najmniejszej liczby głosów. 

Patron merytoryczny