Klimatyczna bzdura roku

Marek Suski: Nasze zielone uprawy

Nasze lasy i nasze zielone uprawy pochłaniają więcej niż emitujemy CO2

Niestety twierdzenie Marka Suskiego (posła PiS) zupełnie nie zgadza się z tym, co wykazuje w swoich raportach Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). W 2019 roku Polska wyemitowała według KOBiZE ok. 319,5 mln t CO2, z czego lasy wraz z uprawami pochłonęły jedynie ok. 17 mln ton CO2 – czyli mniej więcej 5% całkowitych emisji naszego kraju. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jaką rolę w pochłanianiu dwutlenku węgla pełnią lasy, zajrzyj do naszych krótszych i dłuższych artykułów na ten temat.

Pobierz cytat

Patron merytoryczny