Klimatyczna bzdura roku

Piotr Wolański: Przede wszystkim Słońce 

Dominujący wpływ na zmianę klimatu mają czynniki naturalne, w których główną rolę odgrywa aktywność Słońca.

Energia docierająca do Ziemi ze Słońca jest zasadniczym czynnikiem kształtującym klimat naszej planety. Jednak aktywność słoneczna nie zmieniała się w ostatnich stuleciach na tyle, by spowodować obserwowane dziś globalne ocieplenie. Pomiary wskazują, że za to zjawisko odpowiada wzrost koncentracji gazów cieplarnianych, spowodowany przez człowieka. Wiemy to między innymi dzięki pracom tegorocznego noblisty, Syukuro Manabego. Szkoda, że prof. Wolański nie przeczytał więcej na ten temat, zanim przesłał swój tekst do Wprost.

Pobierz cytat

Patron merytoryczny