Klimatyczna bzdura roku

Zmiana klimatu Ziemi to zjawisko doskonale znane nie tylko naukowcom. Jak dowiedziono na różne sposoby, mamy dziś do czynienia z globalnym ociepleniem, a jego przyczyną jest spowodowany przez ludzi wzrost koncentracji gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla i metanu) w atmosferze. Mimo to wciąż zdarza się, że uczestnicy debaty publicznej negują podstawowe, potwierdzone naukowo fakty na temat klimatu, lub dzielą się własnymi wymysłami nie znajdującymi oparcia w faktach. 

Wypowiedzi tego typu komentujemy co jakiś czas na łamach serwisu Nauka o klimacie. Co roku zapraszamy też Internautów do głosowania w plebiscycie Klimatyczna bzdura roku. Biorą w nim udział wprowadzające w błąd lub świadczące o ignorancji stwierdzenia na temat klimatu, które padły w mediach polskojęzycznych w minionym roku.

Za najbardziej absurdalną wypowiedź, jaka padła w roku 2023, internauci uznali słowa Marii Kurowskiej: Jeśli będzie zeroemisyjność i nie będzie CO2 w powietrzu, to zagłodzimy przyrodę, bo z czego będzie się rozwijać?

Wypowiedź ta sugeruje, że roślinność na świecie potrzebuje do przetrwania emisji dwutlenku węgla z przemysłu. W rzeczywistości jednak rośliny, zwierzęta i gleby uwalniają wystarczająco dużo tego gazu, by utrzymać przy życiu organizmy prowadzące fotosyntezę.

Poniżej znajdziecie wszystkie wypowiedzi biorące udział w plebiscycie, w kolejności liczby głosów. Przy każdej można też przeczytać wyjaśnienie.

Wyniki poprzednich dwóch edycji znajdziecie w archiwum naszej strony: 2022, 2021.

Patron merytoryczny