Klimatyczna bzdura roku

Jan Krzysztof Ardanowski: Znikomy udział człowieka

Ja mam cały czas wątpliwości, czy (…) inne czynniki związane z kulą ziemską nie mają czasami istotniejszego wpływu [na klimat] niż ten znikomy w dalszym ciągu udział człowieka w emisji gazów.

Wątpliwości oczywiście można miewać w różnych sprawach. Ale w takich przypadkach, przed udzieleniem wywiadu, warto sięgnąć po fakty. A fakty są takie, że człowiek doprowadził do znaczącej zmiany składu chemicznego atmosfery, zwiększając koncentrację dwutlenku węgla o blisko 50%, metanu o 160%, podtlenku azotu o 23%, oraz wprowadzając do atmosfery fluorowcowane gazy cieplarniane, których w niej wcześniej nie było (łatwo to sprawdzić w skrótowym biuletynie Światowej Organizacji Meteorologicznej). Jak to było możliwe i skąd o tym wiemy, piszemy w artykule na naszej stronie. Świat naukowy nie ma wątpliwości, że to właśnie te wprowadzone przez człowieka zmiany są przyczyną występującego dziś globalnego ocieplenia.

Pobierz cytat

Patron merytoryczny