Klimatyczna bzdura roku

Tomasz Wróblewski: Nie ma prostej odpowiedzi

Nie ma prostej odpowiedzi na pytanie, co wpływa na zmianę temperatur Ziemi.

Wbrew temu, co opowiada w swoim vlogu publicysta, Tomasz Wróblewski, odpowiedź na to, co powoduje zmiany temperatur na Ziemi jest bardzo prosta. To zmiany w bilansie energetycznym Ziemi – jeśli jest dodatni, temperatura powierzchni Ziemi rośnie, a jeśli ujemny – spada. Jak potwierdzają liczne pomiary, aktualnie za gromadzenie się energii na naszej planecie i obserwowane w związku z tym globalne ocieplenie odpowiada wzrost koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze.

Pobierz cytat

Patron merytoryczny